Hulp Suriname juli 2022

Ook nu weer hebben we een hele vracht met schoolmeubelen, incontinentiematerialen en kleding naar de “Stichting vrienden van Suriname” in Tiel gebracht. Suriname heeft dit erg hard nodig omdat zij in juni geteisterd zijn door een watersnoodramp. Onze dank voor alle vrijwilligers die toch op een vrij korte termijn konden helpen. Top!